Sosiaalisella medialla on olennainen osa yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Pelkkä läsnäolo ei riitä luomaan vaikuttavaa brändikokemusta, sillä ainoastaan visuaaliset ja oman äänensä löytäneet brändit ja konseptit kiinnittävät kuluttajien huomion kasvavassa informaatiovirrassa.

Autamme yrityksiä löytämään oman äänensä ja tyylinsä viestiä sosiaalisessa mediassa ja tuotamme tarvittaessa myös asiakkaan kanaviin inspiroivaa sisältöä, joka edistää viestinnällisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Sugarin tarjoamiin sosiaalisen median palveluihin kuuluvat mm. somestrategiat, sisältöstrategiat, sosiaalisen median suunnitelmat ja community-management -palvelu.

Tutustu caseihin