Sugar Helsingin eettisten periaatteiden kulmakivet ovat Työntekijämme, Liiketoimintamme ja Vastuullisuus.

Sugar Helsinki toimii viestinnän ja markkinoinnin toimialalla, jonka keskiössä on asiantuntijaosaaminen. Viestinnän ammattilaisina sitoudumme voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudattamaan viestinnän eettisiä ohjeita hyvien toimintatapojen edistämiseksi, ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi sekä sidosryhmien ja yhteiskunnan palvelemiseksi.

Liiketoimintaympäristössämme haasteita asettavat toimialallemme tyypilliset toimintamallit, joiden keskiössä on voiton tavoittelu hinnalla millä hyvänsä.

Sugar Helsingin työntekijät

Ilman osaavia ja motivoituneita työntekijöitä ei olisi myöskään Sugar Helsinkiä. Siksi työntekijöidemme terveys, hyvinvointi, työergonomia ja turvallisuus ovat etusijalla kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työntekijöillemme laadukkaan työterveyshuollon sekä kannustamme aktiiviseen ja oma-aloitteiseen hyvinvoinnin ylläpitoon tarjoamalla muun muassa tukea liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Pyrimme kohtuullistamaan työn kokonaiskuormittavuuden pitämällä etäperjantaisin showroomin suljettuna.

Uskomme, että palkkaamalla parhaat työntekijät ja antamalla heille vapaudet ja vastuut oman osaamisensa parhaaseen hyödyntämiseen myös Sugar Helsinki menestyy. 

Tunnistamme haasteen monimuotoisuuden lisäämiseksi yrityksessämme ja pyrimme aktiivisesti ottamaan tämän huomioon rekrytoinnissamme, harjoittelijavalinnoissamme sekä yhteistyökumppaneiden valinnassa. 

Työntekijöihimme liittyvät vastuullisuuden kulmakivet ovat

 • Kunnioitamme monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tuomitsemme häirinnän
 • Noudatamme työlainsäädäntöä ja kunnioitamme työehtosopimuksia
 • Työntekijöillämme on täydet ja yhtäläiset mahdollisuudet oman työnkuvansa kehittämiseen
 • Mahdollistamme laadukkaan harjoittelujakson opiskelijoille strukturoidun harjoittelujakson avulla

Liiketoiminta

Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ovat muun muassa yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen sekä erilaisten sidosryhmien kuten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa toimiminen. Sugar Helsingin sidosryhmiin kuuluvat esimerkiksi erilaisia toimintaamme tukevia palveluja tuottavat tahot ja tunnistamme kehityskohteeksemme sidosryhmiemme vastuullisuuden entistä  paremman huomoimisen.

Pyrimme kestävään ja pitkäaikaiseen, kannattavaan liiketoimintaan ja maltilliseen kasvuun. Uskomme, että kannattavan kasvun avulla pystymme lisäämään työntekijöidemme työssä viihtyvyyttä ja parantamaan mahdollisuuksiamme palvella vastuullisesti toimivia yrityksiä entistä monimuotoisemmin.

Tunnistamme, että vastuullisesti toimivien yritysten viestintäkumppanina toimiminen vaatii myös ensiluokkaista vastuullisuutta Sugar Helsingiltä yrityksenä. Siksi olemme ottaneet Sugar Helsingin vastuullisen liiketoiminnan ytimeen avoimuuden.

Liiketoimintaamme liittyvät vastuullisuuden kulmakivet ovat:

 • Toimimme avoimesti 
 • Noudatamme lainsäädäntöä, säädöksiä ja veistinnän eettistä ohjeistoa
 • Kunnioitamme yhteistyökumppaneitamme ja pyrimme molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön
 • Haastamme yrityksiä ja sidosryhmiämme tekemään liiketoiminnallaan enemmän hyvää kuin pahaa
 • Inspiroimme suomalaisia kuluttamaan vastuullisemmin ja löytämään ekologiset, eettiset ja läpinäkyvästi toimivat brändit.
 • Noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme arvojamme, jotka ovat: Vastuullisuus, Lempeys ja Uteliaisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus on laaja käsite ja ei sellaisenaan kerro vielä mitään ilman tarkennuksia. Pyrimme viestinnässämme huomioimaan mahdollisimman laajasti vastuullisuuteen liittyvät eri osa-alueet ja painottamaan viestinnässämme myös sosiaalisen vastuun merkitystä.

Vastuullisesti toimivien yritysten menestyksen edistämisen lisäksi pyrimme omassa toiminnassamme esimerkilliseen vastuullisuuteen.

Vastuullisuuteen liittyvät toimintamme kulmakivet ovat:

 • Pyrimme jättämään toiminnallamme mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen.
 • Haluamme omalla toiminnallamme edistää yritys- ja yhteiskuntavastuun toteutumista markkinointiviestinnän toimialalalla.

Lisää vastuullisuudestamme voit lukea vastuullisuusraportistamme.