Sugar Helsinki on vuonna 2011 perustettu, vastuulliseen vaikuttamiseen erikoistunut viestintätoimisto. 

Sugarin missiona on haastaa yrityksiä tekemään liiketoiminnallaan enemmän hyvää kuin pahaa. Inspiroimme suomalaisia kuluttamaan vastuullisemmin ja löytämään ekologiset, eettiset ja läpinäkyvästi toimivat brändit. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä luomaan vastuullisia brändejä ja viestimään niistä. Haluamme tehdä vastuullisesta elämäntyylistä mahdollisimman houkuttelevaa ja uskomme, että tie parempaan maailmaan kulkee positiivisen kautta. Siksi pyrimme lisäämään tietoa vastuullisesta elämäntyylistä lempeästi inspiroiden myös kuluttajille suunnatun Sugar Universe -median avulla.

Liiketoimintamme perustuu vastuullisesti toimivien yritysten menestyksen edistämiseen pr:n ja viestinnän keinoin. Edustamiemme asiakkaiden lisäksi haluamme, että myös oma toimintamme on mahdollisimman kestävää niin ekologisesti kuin eettisesti.

Kärjistäen voidaan sanoa, että kaikki kuluttamiseen kannustaminen ja kuluttaminen tulisi lopettaa, ja että se olisi kaikista vastuullisin teko. On kuitenkin utopistista ajatella, että kuluttaminen tulisi loppumaan, ja siksi haluamme omalla toiminnallamme edistää vastuullisemman ja tiedostavan kulutuskulttuurin syntymistä. Teemme tätä työtä suuntaamalla palvelumme vastuullisesti toimiville yrityksille ja tuottamalla laadukasta, vastuullisempaan elämäntapaan kannustavaa sisältöä omaan Sugar Universe -mediaamme.

Sugar Helsingin vastuullisuusraportissa käsittelemme mm. seuraavia osa-alueita:

 • Yrityksen toiminta 
 • Showroom-toiminta
 • Kuljetukset
 • Hankinnat
 • Sugar Helsingin vastuullisuuskriteerit

Sugar Helsinki on vastuullisuuteen keskittyvän viestinnän pioneeri

Sugar Helsinki on vuonna 2011 Karita Sainion perustama, vastuullisuuteen keskittyvä viestintätoimisto. Vuodesta 2015 lähtien Sugar Helsinki on ollut osa Avidly Oyj:tä. Avidly Oyj (ent. Zeeland Family Oyj) on suomalainen markkinoinnin palvelutoimisto, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Sugar Helsinki on Avidlyn itsenäisesti toimiva sisaryritys, joka vastaa omasta liiketoiminnastaan ja omista toimitiloistaan. Sugar Helsingin toiminta on alusta alkaen perustunut vain vastuullisesti toimivien yritysten myynnin edistämiseen.

Sugar Helsingin tiimi koostuu kymmenestä viestinnän ammattilaisesta, joita yhdistää intohimoinen suhtautuminen vastuullisuuskysymyksiin.

Markkinointiviestintäpalveluja tarjoavien yritysten ei voida ensisijaisesti ajatella edistävän kestävämpään kulutuskulttuuriin siirtymistä, sillä toimiala keskittyy perinteisesti myynnin ja asiakkaan liikevoiton kasvattamiseen. Sugarin toiminta perustuu kuitenkin vain vastuullisemmin toimivien yritysten menestyksen edistämiseen. Tästä riippumatta Sugarin oma ja sen edustamien yritysten toiminta aiheuttaa aina jonkinlaisen ympäristövaikutuksen, jota on mahdollista pienentää vähentämällä negatiivisia vaikutuksia kaikessa toiminnassa, ja mahdollisuuksien mukaan kompensoimalla jäljelle jäävät päästöt.

Sugar Showroom kokoaa yhteen vastuullisesti toimivat tuotemerkit

Sugarin perusajatuksena on tarjota sen edustamille yrityksille pr-palvelua kuukausisopimusperusteisesti. Työskentelymalli tähtää pitkiin asiakassuhteisiin, yhdessä kasvamiseen ja oppimiseen. Tarjoamme asiakkaillemme myös fyysistä tilaa tuotteiden esittelyä varten. Yhdistetty showroom- ja työtilamme mahdollistaa pienten ja keskisuurten yritysten tuotteiden esittelyn tehokkaasti sidosryhmille, joiden palveleminen yrityskohtaisesti olisi huomattavasti haastavampaa. Uniikki toimintamallimme kokoaa vastuulliset yritykset saman katon alle ja vähentää median edustajien tarvetta vierailla useissa eri paikoissa. Online-showroomimme mahdollistaa tuotenäytteiden tilaamisen ja kuvauslainojen suunnittelun myös paikkariippumattomasti. Toiminnallamme pyrimme minimoimaan matkustamisen ja kuljettamisen tarpeen. Kuljetuksissa suosimme pyörälähettejä sekä ilmastoystävällisiä kuljetuspalveluita. 

Sugar Showroom on keskeisen sijaintinsa puolesta helposti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä. Showroom palvelumme vaatii edelleen fyysistä tekemistä, mutta työskentelymallimme mahdollistaa myös joustavan etätyöskentelyn. Sugarin työntekijät voivat suorittaa omaa työtään myös etänä ja yrityksessä kannustetaan työntekijöitä löytämään itselleen parhaiten sopiva työskentelymalli. Sugarin järjestämiin palavereihin on aina mahdollisuus osallistua myös etäyhteyksin.

Osittain pandemiatilanteestakin johtuen, vuonna 2021 tiimimme ei tehnyt yhtään ulkomaille suuntautuvaa työmatkaa. Kansainvälisiä vaikutteita pyrimme löytämään aina mahdollisuuksien mukaan sosiaalisen median verkostoista ja erilaisista verkkomedioista. 

Sugarin käyttämästä tietotekniikasta vastaa Avidlyn it-tiimi. Toimistolla koneet kiertävät käyttötarpeen mukaisesti ja myös it-tukea saadaan yhtiön sisältä.

Tuotelähetysten vaikutukset toimintamme vastuullisuuteen

PR-toiminnasta keskeisen osan muodostaa pr-lähetysten toimittaminen medialle ja vaikuttajille. Koronapandemian myötä myös tuotenäytteiden tilaaminen kotiin on lisääntynyt ja online-showroomimme avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme verkkokauppamaisesti. Ennen tuotteiden toimitusta olemme yhteydessä tuotteiden vastaanottajaan ja varmistamme, että tilaus on kunnossa, ja että se sisältää kaikki toivotut tuotteet. Mahdollisuuksien mukaan suosittelemme myös muiden vastaanottajalle sopivien tuotteiden lisäämistä lähetykseen, yksittäisten lähetysten määrän minimoimiseksi. Emme koskaan lähetä tuotelahjoja median edustajille ilman erillistä tiedustelua/lupaa tuotelähetykselle.

Lähetämme tuotenäytteet aina mahdollisuuksien mukaan showroomiltamme kootusti. Näin pystymme vähentämään yksittäisten kuljetusten määrää. Kaikki pääkaupunkiseudulla pyörälähettien palvelualueelle tehtävät toimitukset matkaavat vastaanottajille fillarin kyydissä. Suosimme suomalaisia yrityksiä ja toimituksistamme vastaavat Pave ja A2B. Pyrimme optimoimaan toimintaamme myös logistiikan osalta, yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Kierrätämme ja käytämme uudelleen mahdollisuuksien mukaan kaiken pakkausmateriaalin. Pakkaamme showroom-tilaukset ja asiakkaiden tuotelähetykset aina täysin muovittomasti.

Pidemmälle toimitettavat paketit matkaavat vastaanottajille hiilineutraalilla Posti Green-kuljetuspalvelulla. Posti Green -palvelun, kuljetusten päästöt on minimoitu ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan Postin toimesta. Kansainväliset lähetykset kuljetamme myös Postin välityksellä.

Toiminnallamme pyrimme minimoimaan lähetysten ympäristövaikutukset, mutta myös toimimaan vastuullisesti asiakkaitamme kohtaan niin, että lähetysten aiheuttamat kulut jakautuvat lähettäjien kesken.

Myös showroomillamme asioivat median edustajat voivat tehdä osansa valitsemalla tuotteet harkiten ja tilaamalla vain tuotteita, joita haluavat testata tai esitellä seuraajilleen. Vuoden 2021 aikana päivitimme online-showroomiin kaikkien edustamiemme tuotteiden hinnat, jotta sieltä tilattujen tuotteiden arvo on helpompi hahmottaa ja toisaalta myös huomioida verotuksessa.

Showroomille saapuvien tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset

Pyrimme siihen, että showroomille tilataan tuotenäytteitä mahdollisimman tarkasti arvioidun menekin mukaisesti. Varastollemme saapuvien tuotteiden ympäristövaikutuksia pyrimme pienentämään hyvällä menekin suunnittelulla sekä logistiikan koordinoinnilla, jotta tuotteiden tarvitsisi siirtyä mahdollisimman vähän turhia matkoja.

Kierrätämme saapuvien tuotepakkausten mukana tulleet muovipakkaukset ja hyödynnämme pakkausmateriaalin mahdollisuuksien mukaan aina uudelleen. Kehitettävää on vielä kaikkien showroomille saapuvien tuotelähetysten hiilijalanjäljen tiedostamisessa ja kompensoinnissa.

Sugarin asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Yrityksen kannattava toiminta takaa toimintamme jatkuvuuden ja mahdollistaa vastuullisen elämäntavan edistämiseen sitoutuneiden työntekijöiden työllistämisen. Toimintamme pyrkii kannattavaan kasvuun, jonka edellytyksenä on myös uusien asiakkaiden löytäminen.

Perehdymme jokaisen yhteistyökumppanimme vastuullisuuteen ennen asiakassuhteen aloittamista. Pyrimme tukemaan myös vastuullisuusmatkalla olevia yrityksiä, joilla on selkeä toimintaa linjaava vastuullisuusstrategia, vaikka yrityksen tekemisessä vielä olisikin parantamisen varaa.

Kyselemme laajasti brändien vastuullisuustoiminnasta ESG-raamin mukaisesti esimerkiksi materiaalihankinnoista, tuotannosta ja sosiaalisen vastuun toteutumisesta yrityksen liiketoiminnassa. Usein keskustelemalla opimme paljon laajemmin brändien vastuullisuustyöstä, kuin mitä esimerkiksi brändit viestivät nettisivuillaan. Sertifikaatteja tärkeämpää on kuulla brändien edustajien vastuullisuusarvoista ja -tavoitteista ja miten ne toteutuvat käytännön toiminnassa. 

Pyrimme toimintamallillamme siihen, että pystymme auttamaan myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan vastuullisia brändejä ja viestimään niistä.

Sugar Helsingin vastuullinen toiminta 

Sugar pyrkii omalla toiminnallamme edistämään vastuullisempaan yrityskulttuuriin siirtymistä. Otamme toimintamme sosiaaliset ja ympäristövaikutukset huomioon hankintapäätöksiä tehdessämme ja pyrimme aina valitsemaan hankittavat tuotteet ja palvelut arvojemme mukaisesti.

Sugarin showroom sijaitsee yksityisen, suomalaisen yrityksen laadukkailla materiaaleilla saneeraamassa tilassa, jossa energiatehokkuus on huomioitu tiloja uudistettaessa. Sähkönkulutuksemme perustuu uusiutuvaan energiaan, kierrätämme kaikki jätteet, tulostamme vain tarpeeseen ja kaikki käyttämämme elektroniikka on lainattua, eli leasing-sopimuksiin perustuvaa. Showroomilla ja tapahtumissamme on tarjolla vain kasvisruokaa.

Sugarin yritysyhteistyön vastuullisuuskriteerit

Koko toimintamme perustana on yhteistyö vastuulliseen liiketoimintaan pyrkivien yritysten kanssa. Tämä tarkoittaa, että  edistämme vain yrityksiä ja brändejä, joiden tavoitteena on toimia ja valmistaa tuotteita niin vastuullisesti kuin mahdollista. 

Autamme myös median edustajia esittelemään vastuullisempia vaihtoehtoja, sillä jokainen meidän edustamamme tuote on varmasti vastuullinen ja hyvä valinta. Teemme yhteistyötä vastuullisten, kotimaisten alihankintakumppanien kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että:

 • Haastamme yrityksiä tekemään liiketoiminnallaan enemmän hyvää kuin pahaa. 
 • Edustamme vain yrityksiä ja brändejä, joiden tuotteet on valmistettu valvotuissa olosuhteissa, mahdollisimman ekologisesti ja eettisesti. 
 • Inspiroimme suomalaisia kuluttamaan vastuullisemmin ja löytämään ekologiset, eettiset ja läpinäkyvästi toimivat brändit.
 • Tuottamalla laadukasta sisältöä Sugarin omiin medioihin, teemme vastuullisemmasta elämäntavasta kiinnostavaa ja edistämme kestävämpään kulutuskulttuurin siirtymistä.
 • Osallistumme tärkeisiin keskusteluihin myös suoraan kuluttajien kanssa, kuuntelemme samoista aiheista kiinnostuneiden ihmisten mielipiteitä ja osallistumme tärkeisiin ympäristön ja ihmisten hyvinvointia edistäviin keskusteluihin. 
 • Toimimme vuorovaikutuksessa sellaisten tahojen kanssa, jotka omalla toiminnallaan pyrkivät lisäämään kuluttajien tietoisuutta vastuullisimmista valinnoista
 • Kehitämme omaa osaamistamme lukemalla vastuullisemman yritys- ja kulutuskulttuurin siirtymistä käsitteleviä tutkimuksia, julkaisuja ja artikkeleita.
 • Teemme päivittäin työssämme parempia valintoja kestävämmän arjen puolesta.

Sugar Helsingin vastuullisuusraportti 2022