Mikä on uudistava brändi?

Planeettamme kantokyvyn ollessa koetuksella on tarkasteltava uudessa valossa yritysten potentiaali rakentaa yhteisöjen hyvinvointia. Tarvitsemme yrityksiä ja brändejä, jotka ovat valmiita uudistamaan toimintatapojaan vaikuttavammiksi. Onneksi siihen on olemassa keinoja – sellaisia, jotka auttavat sekä yrityksiä että ympäröivää maailmaa kukoistamaan yhdessä.

Regeneratiiviset eli uudistavat toimintamallit tarjoavat yrityksille kestävän kasvun tien, joka parantaa sekä luonnollisia että sosiaalisia järjestelmiä, joista yritykset, niinkuin me kaikki, olemme riippuvaisia. Uudistaminen on investointi tulevaisuuteen, jossa yritykset eivät vain selviä, vaan puhkeavat kukkaan, toimien kehityksen johtajina ja uuden taloudellisen aikakauden edelläkävijöinä.

”Sellaiset yritykset menestyvät, joissa osataan nähdä pidemmälle. Luontopositiiviset liiketoimintamallit tuovat mukanaan uusia bisnesmahdollisuuksia ja kasvattavat kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa. Vain tukemalla luonnon ja ihmisten elinvoimaisuutta yritys voi rakentaa kestävää menestystarinaa.”

Uudistava brändi kasvaa ja kukoistaa luonnon opein

Ymmärtääksemme uudistavan liiketoiminnan periaatteita meidän ei tarvitse katsoa kauemmas kuin ympärillämme juuri nyt heräävää kesäistä luontoa.

Luonnossa materiaalit kiertävät suljetussa järjestelmässä, jossa jätteet muuttuvat resursseiksi ja monimuotoisuus luo vahvan ja sopeutumiskykyisen ekosysteemin. Luonnon symbioottiset suhteet kuvastavat yhteistyön voimaa, joka on keskeistä uudistavassa liiketoiminnassa. Pitkäjänteisyys ja resilienssi toimivat inspiraationa liiketoiminnalle, joka pyrkii kestävään kasvuun ja jatkuvaan parantamiseen.

Näin luonto opettaa meille, kuinka voimme luoda liiketoimintamalleja, jotka eivät ainoastaan vähennä ympäristöhaittoja, vaan myös aktiivisesti edistävät positiivista vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan.

”Uudistava liiketoiminta perustuu kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan, jossa huomioidaan kaikki liiketoiminnan osa-alueet – raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden valmistukseen, työntekijöiden kohtelusta tuotteiden käyttöön, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Tämä ajattelutapa vaatii kuuntelua ja ymmärrystä siitä, mitä asiakkaamme, työntekijämme ja muut sidosryhmät todella tarvitsevat ja arvostavat.”

Uudistava brändi on elämää vahvistava, kestävä ja itseään korjaava

Uudistava liiketoiminta merkitsee mullistavaa ajattelutavan muutosta, jossa yrityksen toiminnan tavoitteena on yhtä lailla vaikuttaa positiivisesti ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan, kuin tähdätä omaan kasvuun. Se tarkoittaa sen ymmärtämistä, että olemme kaikki osa herkkää ekosysteemiä, jossa voimme omalla toiminnallamme auttaa ympäristöä ja yhteiskuntaa – ja samalla itseämme – menestymään.

Regeneratiivinen eli uudistava brändäys tarkoittaa brändin vaikuttavuuden tunnistamista ja siitä kertomista. Prosessissa tarkastellaan uudelleen brändin roolia ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin vahvistajana ja tunnistetaan sen oma erityinen asema luoda lisäarvoa yhtä lailla liiketoiminnalle, yhteiskunnalle ja planeetalle.

Kun tunnistetaan brändin oma supervoima luoda hyvää, siitä on myös helppo kertoa rohkeasti kuluttajille ja muille sidosryhmille. Samalla muovaamme yhdessä täysin uudenlaista keskustelukulttuuria sen ympäriltä, millaisten argumenttien pohjalta yritysten palveluita ja tuotteita tulevaisuudessa valitaan.

Haluammekin kutsua sinut mukaan matkalle kohti uudistavaa tulevaisuutta. Yhdessä saman arvomaailman jakavien yritysten kanssa voimme luoda tulevaisuuden, jossa liiketoiminta kukoistaa sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa.