Vinkit vastuulli­sempaan vaikuttaja­markkinointiin

Vaikuttajamarkkinointi on yrityksille tehokas markkinointitapa, jonka avulla tavoitetaan laajoja yleisöjä ja löydetään uusia asiakkaita. Vaikuttajien rooli mielipidevaikuttajina ja suosittelijoina on merkittävä – tutkitusti jo yli 70 % ostopäätöksistä tehdään sosiaalisen median suositusten perusteella. Luotettavan henkilön suositus on siis yleensä uskottavampi kuin yrityksen oma mainos.

Vaikuttajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä onkin tullut olennainen osa brändien markkinointistrategiaa, eikä vaikuttajamarkkinoinnin kasvu osoita hiipumisen merkkejä. Erilaiset oppaat, valmennukset ja työkalut auttavat yrityksiä onnistumaan vaikuttajamarkkinoinnissa, mutta vaikuttajat ja erityisesti vaikuttajan ammatista haaveilevat ovat toistaiseksi jääneet ilman omaa selkeälukuista opasta, joka johdattelisi vaikuttajamarkkinoinnin kiemuroihin, avaisi toimialan käytäntöjä ja tukisi vaikuttajia omassa työssään.

Vastuullisemman vaikuttamisen opas on laaja tietopaketti vaikuttajille ja se antaa tarvittavat pohjatiedot myös vaikuttajan ammatista haaveileville.

Vastuullisemman vaikuttamisen opas auttaa vaikuttajia onnistumaan omassa työssään

Vastuullisemman vaikuttamisen opas syntyi Sugarin ja Somelaw:n yhteisestä tahtotilasta selkeyttää vaikuttajaviestinnän toimintatapoja ja avata siihen liittyviä lainopillisia ja verotuksellisia seikkoja.

Vastuullisempi vaikuttajamarkkinointi on kokonaisuus, joka perustuu lainopillisesti ja verotusteknisesti oikeaan toimintatapaan, mutta vaikuttaja on myös vastuussa omasta viestintätavastaan ja siitä, että omalla toiminnallaan edistää tasa-arvoista ja syrjimätöntä somekulttuuria.

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa muiden ihmisten käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä tai jopa heidän käytöstään. Siksi vastuullisuus on tärkeä osa vaikuttamista: meistä jokainen on vastuussa omasta viestinnästään, sisällöistään ja muusta toiminnastaan somessa.

Vaikuttajan rooli ja toisaalta myös vastuu omissa kanavissaan välittämistään viesteistä tuntuu joskus aika vaativalta. Pitää tietää mitä saa sanoa, miten kaupalliset yhteistyöt tulee merkitä ja toisaalta arvioida kuinka paljon aikaa panostaa vaikkapa yhteiskunnallisiin aiheisiin tai julkiseen, ajankohtaiseen keskusteluun osallistumalla. Kaikki mitä vaikuttaja tekee tai sanoo somessa rakentaa hänestä mielikuvaa, jota vaikuttajan oma yleisö, mutta myös mainostaja arvioi, pohtiessaan millaisessa viitekehyksessä omaa asiaansa haluaa edistää. Vaikuttajan ammatissa työskenteleminen vaatii siis viestinnällistä osaamista, mutta myös ymmärrystä verotuksesta ja muista yrittäjiin kohdistuvista velvotteista.

Somessa houkuttelevalta ja helpoltakin ensivilkaisulla vaikuttava työ vaatii todellisuudessa runsaasti aikaa ja panostusta, sekä suunnitelmallista kehitystyötä, mikäli sillä aikoo itsensä elättää. Toisaalta taas somevaikuttaja muokkaa omasta työstään juuri itsensä näköisen, johtaa itseään, työtään ja työaikaansa. Kaikkien kiemuroiden selvitettyä voi siis huomata pian olevansa Unelmahommissa.

”Menestyneimmät vaikuttajat ovat monesti luoneet kaiken tyhjästä ja pyörittävät onnistuneesti omaa bisnestään.”

Sugar x Somelaw – Vastuullisemman vaikuttajan opas

Vastuullisemman vaikuttamisen opas on laaja tietopaketti vaikuttajille ja se antaa tarvittavat pohjatiedot myös vaikuttajan ammatista haaveileville. Opas vastaa kysymyksiin mm. sopimusteknisistä asioista, tekijänoikeukseista ja someyteistöiden merkitsemisestä, mutta nostaa esille myös tärkeitä asioita syrjimättömän kielen käytöstä ja kannustaa merkityksellisen sisällön luomiseen.

Vastuullisemman vaikuttamisen oppaan lainopillisesta puolesta ja oikeellisuudesta vastaa Katariina Ruuskanen Somelaw:ilta. Somelaw on ensimmäinen vaikuttajamarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan erikoistunut lakitoimisto.