Yritysvastuusta ja liiketoiminnan tulevaisuudesta – Nille Skalts

Tapaamme tanskalaisen konsultin ja yritysaktivistin Nille Skalts:in hotelli Marskin aulassa intensiivisten, tulevien suomalaisten sekä Suomessa toimivien B Corp -yritysten kesken vietettyjen päivien jälkeen. Nillen vierailun aikana perustettiin Suomen paikallinen B Local Helsinki -yhteisö ja suunniteltiin B Corp -liikkeen laajentamista Suomessa sekä Pohjoismaissa.

Lumimyrskystä ja pitkistä päivistä ei ole tietoakaan, kun Nille puhuu intohimostaan. Ennen kuin olemme ehtineet kunnolla esittäytyä, Nille on ehtinyt piirtää paperille yritystoiminnassa tarvittavan muutoksen. Yritämme pysyä mukana ja tiivistää tähän artikkeliin sen, miksi Nille Skalts uskoo B Corp -toiminnan merkitykseen ja miksi se on avainasemassa, kun puhutaan yritystoiminnan perustavanlaatuisesta muutoksesta. Innostus ja usko muutoksen mahdollisuuteen ovat käsin kosketeltavissa.

Muutos lähtee aina jostain, joten sukellamme Nille Skaltsin ajatusmaailmaan kysymällä mistä kipinä liiktoiminnan valjastamisesta hyvään alkoi?

Pohjoismaisen B Corp™ toiminnan pioneeri, yritysaktivisti, strateginen neuvonantaja ja uudistava liiketoiminnan muutosagentti Nille Skalts luki kirjan, katsoi You tube videon ja oli valmis muuttamaan maailmaa.

Re:spark

Vuosia menestyneissä yrityksissä konsulttina toiminut Nille oli palaamassa Yhdysvalloista ja pitkällä lennolla oli aikaa lukea. Konsultin käsiin oli tarttunut Patagonian perustajan Yvon Chouinardin ”The Responsible Company” -kirja, ja vaikka se kuulostaa kuinka kliseiseltä, tuon kirjan lukeminen muutti Nillen asennoitumisen omaan työhön. Erityisesti häntä kosketti pahan määritelmä, joka Yvon Chouinardin sanoin on hieman erilainen kuin useimmiten: ”Kun sinulla on mahdollisuus ja kyky tehdä hyvää etkä tee mitään, se on pahaa”.

Lisäksi Chouinard esitti kirjassaan Nillelle eksistentiaalisen kriisin laukaisseen kysymyksen, ”Miksi teet bisnestä?”.

”Kaksi tapahtumaa järkytti maailmaani, luin kirjan, katsoin You tube -videon ja esitin itselleni kaksi kysymystä!”

Päästyään kotiin Nille teki kilpailijakartoitusta ystävänsä suklaayritykselle ja törmäsi You tubessa Tony’s Chocolonelyyn. Tony´s in lupaus, ei pelkästään valmistaa orjavapaata suklaata, vaan muuttaa koko suklaateollisuus orjavapaaksi, mullisti Nillen maailmankuvan ja hän kysyi itseltään nyt ”Mikä on se virhe tai vääryys, jonka minä voin korjata?”.

”Siitä tuli minun re:spark. Sillä hetkellä tajusin, että minun pitäisi käyttää kykyni muuttaa yritysten liiketoimintaa yritystoiminnan perusperiaatteiden muuttamiseen. Yritystoiminta ei sinällään ole rikki, yritykset toimivat itseasiassa erittäin hyvin, mutta se missä liiketoiminnan fokus on, ei ole vastuullista.”

Nille irtisanoutui työstään perinteisenä liikkeenjohdon konsulttina. Hän perusti oman yrityksen, sertifioi sen vuonna 2015 Pohjoismaiden ensimmäiseksi B Corp -yritykseksi ja aloitti pohjoismaissa B Corp™ -liikkeen, joka on sittemmin kasvanut yli 70 yrityksen yhteisöksi. Tänään Nille muuttaa maailmaa yritys kerrallaan ja suomalaisissa yrityksissä hän haluaa herättää kyvyn tarkastella liiketoiminnan vaikutuksia maamme rajojen ulkopuolelle.

”Pohjoismaiset yritykset ovat yleisesti ottaen hyviä yrityskansalaisia, mutta meidän yhteytemme muuhun maailmaan on katkennut, vaikka liiketoiminnallamme on valtavat vaikutukset muualla maailmassa”

Miksi suomalaisten yritysten pitäisi kiinnostua B Corp™ -sertifioinnista?

B Corp sertifiointiprosessi yhdistää yritykset niiden kansainväliseen arvoketjuun ja auttaa näkemään liiketoiminnan vaikutukset myös rajojemme ulkopuolella. Verojen maksaminen, kompensointi ja lahjoitukset eivät riitä ja vaikka meillä on hyvä sisäänrakennettu ymmärrys siitä mikä on oikein tai hyvää, se ei näy liiketoiminnan arvoketjuissa.

Nille haastaa yrityksiä laajentamaan käsitystä niiden toiminnan roolista kansainvälisesti.

”Tarkastelkaa arviketjujanne ja miettikää miten yrityksennee on yhteydessä maailmaan ja mikä rooli sillä on ekologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämisessä.”

Nille kokee myös, että pohjoismaisten yritysten menestyminen on olennaisesti kytköksissä menestymisen historiaan, mutta tulevaisuuden kysymykset ovat erilaisia. Yritysten on pystyttävä määrittelemään itsensä uudelleen ja vastaamaan kysymyksiin mm. siitä, ”Kuka haluaa työskennellä meille ja kuka haluaa sijoittaa meihin tulevaisuudessa”.

Olennaisinta olisi ymmärtää, että liiketoiminnan tarkoitus on muuttumassa. Yritysten tärkein tehtävä ei ole enää tuottaa voittoa, vaan yritykset ovat olemassa luodakseen kukoistusta tälle maapallolle.

Kun yritys liittyy B Corp™ sertifioitujen yritysten joukkoon, tulee siitä samalla osa isompaa systeemiä, muutoksen voimaa.

Kyse on koko ajatusmaailman uudistamisesta, sillä me emme voi toimia kestävästi maailmassa, joka on lähtökohtaisesti kestämätön. Meidän pitäisi lopettaa vastuullisuuskeskustelu ja puhua ennemminkin hyvän elämän optimoinnista.

Mitä ”nopeita voittoja” B Corp™ -sertifiointi voi yrityksille tarjota?

 • B Corp™ sertifiointi on astinlauta vastuullisuusmatkalle, jonka tarkoituksena on oppia kysymään täysin uudenlaisia kysymyksiä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen
 • B Corp™ antaa yritykselle operatiiviset valmiudet järjestellä ja kehittää liiketoimintaa sekä rakentaa kestävämmän liiketoiminnan tiekarttaa
 • B Corp™ yhteisö auttaa verkostoitumaan ja luo toimialariippumattomia arvoketjuja
 • B Corp™ mahdollistaa toimialakohtaisen kehittämisen ja manifestoimisen, useamman toimijan muutos liiketoiminnassa on vaikuttavampi kuin yhde.
  Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen lisää tahtotilaa toimia kestävämmin ja jatkuvasti kehittää liiketoimintaa
 • Ohjaa sirpaloituneista, yksittäisistä ”vastuullisuusteoista” 360° näkymään yrityksen vastuullisuudesta
 • Avaa sertifiointiin osallistuneille yritysjohtajille ja työntekijöille mahdollisuuksia nähdä ja ymmärtää paitsi liiketoimintaa, myös maailmaa paremmin
 • Toimii yrityskulttuurin katalysaattorina ja lisää työntekijöiden ylpeyttä
 • B Crop™ yritysten sosiaali- ja ympäristötoimien standardien täyttäminen todennetaan itsenäisesti varmistetulla sertifioinnilla, joka perustuu tiukkoihin kriteereihin viidessä kategoriassa: hallinto, työntekijät, asiakkaat, yhteisö ja ympäristö.

Mitkä ovat B Corp™ sertifioinnin pitkän tähtäimen hyödyt yrityksille?

B Corp yritysten yleinen vastaus siihen, miksi he hakeutuvat sertifiontiprosessiin ja haluavat pitää yllä tai parantaa sertifiointiaan, on yrityksen houkuttelevuuden lisääminen. Nille on lisäksi vakuuttunut siitä, että B Corp™ sertifiointimatka antaa siihen osallistuneille yrityksille 5-10 vuoden etumatkan kilpailijoihin nähden, sillä sertifiointiprosessiin osallistuneet yritykset sitoutuvat kehittämään liiketoimintaa vapaaehtoisesti siihen suuntaan, jota lainsäädännöllä tullaan tulevaisuudessa vaatimaan. Sillä, että yritys on muuttanut prosessejaan vastaamaan kestävän kehityksen vaatimuksia on erityisen suuri merkitys kun tarkastellaan liiketoiminnan houkuttelevuutta mm. sijoittajanäkökulmasta.

Yksi B Corp™ toiminnan eduista on myös se, että yrityksissä omaksutaan B Corp™ sertifiointi kehitystyökaluksi, joka haastaa yrityksiä innovoimaan ja kehittämään liiketoimintaa yhdessä eri yksiköiden ja työntekijöiden kanssa.

B Corp™ sertifioinnin toimintamalli haastaa yrityksiä uudistumaan jatkuvasti, sillä ansaittua sertifikaattia pitää hakea kolmen vuoden välein uudelleen; silloin tarkastetaan, täyttääkö yritys yhä korkeat, varmennetut standardit. Sertifiointiprosessista voi parhaimmillaan rakentua yritykseen jatkuvan parantamisen malli, joka johtaa liiketoiminnan dynaamiseen kehittämiseen kaikilla sen osa-alueille. Parhaassa tapauksessa yritys näkee liiketoimintansa täysin uudessa valossa ja on valmis muuttamaan paitsi omaa toimintaansa, myös vaikuttamaan koko toimialaan ja sen kautta yhteiskuntaan positiivisesti. Tässä prosessissa yritykset linkittyvät yhteiskunnan toimintaan uudella, kestävällä tavalla.

B Corp™ on oikea valinta yrityksille, jotka haluavat aidosti kehittää toimintaansa ja saada työkaluja siihen. Jos haluat ”vain sertifikaatin” tämä on väärä valinta. B Corp™ ei ole pelkästään sertifikaatti; se on kestävän kehityksen mukainen hanke, joka yhdistää yli 6 000 yhtiötä, joilla on yhteinen tahtotila käyttää liiketoimintaa hyvän tekemiseen.

Liittymällä osaksi kasvavaa B Corp yritysten joukkoa yrityksillä, kuin yritysjohdollakin on mahdollisuus lunastaa näkyvämpi rooli kestävämmän liiketoiminnan ajatusjohtajina.

Mitä kuluttajien tulisi tietää B Corp™ -yrityksistä ja onko sertifikaatti tae vastuullisesta yritystoiminnasta?

 • Kaikkien B Corp™ sertifioitujen yritysten pisteet viideltä eri osa-alueelta ovat kaikkien nähtävillä. Tämä lisää läpinäkyvyyttä yritysten vastuullisuuskommunikointiin.
 • Yritykset ovat sitoutuneet tuottavaan, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia edistävään liiketoimintaan
 • B Corp™ yritykset ovat lähtökohtaisesti halukkaita kehittämään liikeotimintaansa ja ne ovat jo omaksuneet korkeat standardit sosiaalisen ja ekologisen hyvinvoinnin lisäämiseksi
 • Yritykset ovat sitoutuneet olemaan aktiivisia liiketoiminnan periaatteiden uudistajia
 • B Corp™ sertifikaatti ei ole tae minkään yksittäisen toiminnan vastuullisuudesta, vaan se auttaa myös kuluttajia hahmottamaan ja arvioimaan yritysten liiketoiminnan vaikutuksia monella eri osa-alueella.

B Corp™ -toiminta pohjoismaissa on vahvassa kasvussa. Tällä hetkellä pohjoismaissa on 77 B Corp™ sertifioitua yritystä ja noin 50 yritystä on sertifiointiprosessissa. Vuoden 2023 aikana B Corp sertifioitujen yritysten määrän odotetaan kasvavan yli kahdensadan liiketoimintaa merkittävästi muuttavan yrityksen yhteisöksi.

Suomessa toimivia, kuluttajatuotteita myyviä ja/tai valmistavia B Corp™ sertifioituja yrityksiä ovat mm. Ben & Jerry’s, Bybi Beauty, Danone Nordics (mm. Alpro), Ella’s Kitchen, Evolve Organic Beauty, Natura & Co (Natura, The Body Shop, Aesop ja Avon), Nespresso Suomi, Patagonia, Pukka Herbs, Rituals, Skandinavisk, Tony’s Chocolonely