Kategoriassa Tiedotteet

Origin by Ocean Academy -koulutusohjelman haku on avoinna

Leväpohjaisiin tuotteisiin erikoistunut teknologia- ja materiaali-innovaatiostartup Origin by Ocean on julkaissut Origin by Ocean Academy -koulutusohjelman, johon voivat hakea kaikki merten ystävät 10.–28.1.2024. 

Origin by Ocean Academy on maksuton ja monitieteinen koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on siirtää yrityksen sisäistä tietotaitoa Itämerestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille kansalaisille. Työpajametodilla toteutettava koulutus tarjoaa opiskelijoille konkreettisia välineitä maailman muuttamiseen valtamerien ymmärtämisen kautta. 

Itämeren rehevöitymisen haasteista kestäviksi taloudellisiksi mahdollisuuksiksi 

Origin by Ocean kehittää teknologiaa, jonka avulla haitalliset levät voidaan muuttaa arvokkaiksi resursseiksi. Academy koulutusohjelma on syntynyt halusta jakaa yritykseen kertynyttä tietotaitoa kaikille siitä kiinnostuneille. Uuden  koulutusohjelman tavoitteena on kerätä yhteen monitieteellinen joukko eri alojen toimijoita. Ohjelmaan voivat hakea kaikki aiheesta kiinnostuneet kansalaiset.  

Syväsukellus valtameritietouteen asiantuntijoiden opastuksella

Arvostetun meribiologin Ari Ruuskasen johdolla Origin by Ocean Academyn opetussuunnitelma sukeltaa valtamerten monimutkaisiin ekosysteemeihin ja kattaa niiden fysikaaliset, kemialliset, biologiset ja ekologiset ominaisuudet. Osallistujat syventyvät valtamerten muinaiseen historiaan, saavat ymmärrystä niiden nykytilasta ja tutkivat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Koulutusohjelman tehtävänä on yhteyden luominen merelliseen maailmaan, ymmärryksen syventäminen ja voimavarojen antaminen merten suojeluun sekä yksilöille että yhteisöille. 

”Valtameret eivät ole pelkkiä vesistöjä, vaan monimutkaisia, eläviä järjestelmiä, joilla on rikas historia ja kriittinen rooli planeettamme tulevaisuuden kannalta”, Ari Ruuskanen sanoo.

Koulutusohjelman sisältö 

Työpajametodilla toteutettava koulutusohjelma esittelee merien rantavyöhykkeiden osuutta ekosysteemissämme ja tarkastelee sen merkitystä siten, että ymmärrys yhtä Itämeren tärkeintä, mutta näkymättömissä olevaa, ympäristöä kohtaan kasvaa. Origin by Oceanin tavoitteena on antaa koulutusohjelman kautta osallistujille syvempi ymmärrys siitä, kuinka merellinen ympäristömme toimii. Koulutus tarjoaa myös yhteiskunnallisen näkökulman teemoihin, kuten kuinka Itämeren tilaa seurataan tai kuinka ympäristöhallinnon tietokantoja voidaan käyttää. 

Koulutuksen ohjelma koostuu luennoista, käytännön harjoituksista laboratoriossa sekä vuorovaikutuksesta. Tarkoituksena on, että ohjelmasisältö myös muokkautuu osallistujien kysymysten ja mielenkiinnon mukaan koulutuksen aikana.

Työpajojen aiheina ovat mm. rantavyöhykkeessä esiintyvät ilmiöt pinnalla ja pinnan alla, kuten aallot,  levälajit, niiden muodostamat vyöhykkeisyydet, rantavyöhykkeen muu eliöstö sekä levien toimita. Aiheita lähestytään atomitasolta aina elämän perusteista ekosysteemitasolle.

Koulutusohjelman hakuprosessi ja aikataulu 

Koulutusohjelmaan haetaan täyttämällä avoin hakulomake osoitteessa https://www.originbyocean.com/academy. Haku on auki 10.-28.1. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta 1.2. 

Koulutusohjelma koostuu yhteensä neljästä työpajamuotoisesta tapaamisesta helmi-huhtikuussa 2024 ja vuorovaikutuksesta työpajojen välillä. Työpajaan valittu yhteisö kokoontuu ensimmäistä kertaa Origin by Oceanin toimitiloissa Otaniemessä keskiviikkona 14.2. Verkostoitumistapaamisen jälkeen työpajat järjestetään lauantaisin klo 13-16 välillä, yhteensä kolme kertaa 9.3., 6.4. ja 20.4.

Koulutusohjelman hakukriteerit

Työpaja on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempaa perehtyneisyyttä Itämereen tai luonnontieteisiin ei vaadita ja esitystapa sopii kaikille. Koulutusohjelmaan mukaan voivat hakea kaikki merten ystävät, saaristolaisista, merilevän viljelijöihin, median ammattilaisiin ja yleisesti meristä kiinnostuneisiin kansalaisiin, jotka haluavat tutkia miten rehevöitymistä ja muita meren haasteita voisi ratkaista kestävästi.

Origin by Oceanin mission mukaisesti Academyn tavoitteena ei ole vain kouluttaa vaan myös aktivoida. Akatemian tarkoitus on kerätä yhteen laaja joukko ihmisiä, joille Itämeri on sydämen asia.

Merkkipaalu Origin by Oceanin matkalla

Akatemian käynnistäminen on merkittävä virstanpylväs Origin by Oceanin matkalla. Innovatiivisilla leväpohjaisilla tuotteillaan yritys on jo edistänyt teknologiaa, jolla haitalliset levät voidaan muuntaa arvokkaiksi resursseiksi. Academy on luonnollinen jatke tälle tehtävälle, ja sen tavoitteena on levittää tietoa ja vahvistaa valtamerten puolestapuhujien ja muutoksentekijöiden yhteisöä.

Lisätietoja Origin by Ocean Academysta ja osallistumisesta: 

Mari Granström, Chief Executive Activist, Origin by Ocean
mari.granstrom@originbyocean.com
+358 400 932 032 

Tilaa Sugar Helsingin asiakasuutiskirje

Kerromme Sugar Helsingin ajankohtaisista uutisista asiakkaillemme ja työstämme kiinnostuneille yrityksille kerran kuukaudessa. Kiitos, että haluat olla osa vastuullisten yritysten vallankumousta.